ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!

Η Σχολή Μεταφορών λειτουργεί από το 1994 ως ΣΕΚΑΜ (Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων), από το 2002 ως ΣΕΚΟΟΜΕΕ (Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οδικής Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων ADR) και από το 2013 ως Σχολή ΠΕΙ (Σχολή εκπαίδευσης οδηγών για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας).

Η Σχολή Μεταφορών ΔΡΕΜΕΤΣΙΚΑ, με πολυετή εμπειρία στο χώρο των μεταφορών, έχοντας εκπαιδεύσει οδικούς μεταφορείς και οδηγούς κατόχους πιστοποιητικού ADR, εγγυάται την σίγουρη επιτυχία στις εξετάσεις για την απόκτηση του ΠΕΕ και του πιστοποιητικού ADR.