Η ΣΕΚΑΜ ΔΡΕΜΕΤΣΙΚΑ πραγματοποιεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα για την προετοιμασία στις εξετάσεις του Υπουργείου Μεταφορών, για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Επάρκειας ΠΕΕ, οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων (για μεταφορές εμπορευμάτων με φορτηγά ΔΧ) και επιβατών (για μεταφορές επιβατών με λεωφορεία ΔΧ – τουριστικά και ΚΤΕΛ).

Οι εξετάσεις διενεργούνται τέσσερις φορές το χρόνο, τους μήνες Μάρτιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο.

Τα προγράμματα εκπαίδευσης για ΠΕΕ είναι υποχρεωτικά και πραγματοποιούνται συνήθως απογευματινές ώρες, τον προηγούμενο μήνα πριν από τις εξετάσεις.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ


1.  Φωτοτυπία ταυτότητας
2.  Φωτοτυπία τίτλου σπουδών υποχρεωτικής σχολικής εκπαίδευσης (π.χ. απολυτήριο Γυμνασίου ή Λυκείου)
3.  Δύο Υπεύθυνες Δηλώσεις με γνήσιο υπογραφής με το εξής: «Δηλώνω ότι στο πρόσωπό μου δεν συντρέχει κανένα κώλυμα που να εμποδίζει την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών»
4.  
Δίδακτρα & παράβολα εξέτασης
5.  Αίτηση Σχολής