Στην ΣΧΟΛΗ ΣΕΚΟΟΜΕΕ πραγματοποιείται εκπαίδευση οδηγών μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων – ADR από εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό (Σύμβουλοι Ασφαλούς Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων – ΣΑΜΕΕ), με σκοπό την επιτυχή απόκτηση Πιστοποιητικού ADR στις εξετάσεις που διενεργεί η αρμόδια Διεύθυνση Μεταφορών.

Οι εξετάσεις διενεργούνται έξι φορές το χρόνο, κατά τους μήνες Ιανουάριο, Μάρτιο, Μάιο, Ιούλιο, Σεπτέμβριο και Νοέμβριο.

Τα προγράμματα πραγματοποιούνται απογευματινές ώρες και είναι υποχρεωτικά.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ADR


Π1

Βασική εκπαίδευση (για μεταφορά όλων των επικίνδυνων εμπορευμάτων σε συσκευασίες, εκτός εκρηκτικών και ραδιενεργών, με φορτηγά κοινού φόρτου

Π2

Π1 + μεταφορά εκρηκτικών

Π5

Π1 + μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων με βυτιοφόρα οχήματα

Π6

Π1 + Π2 + Π5

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ


1.  Φωτοτυπία ταυτότητας ή Άδεια Παραμονής για αλλοδαπούς
2.  Φωτοτυπία Άδειας Οδήγησης κατηγορίας Β΄, Γ΄, ή ΓΕ

 

Σε περίπτωση ανανέωσης:

 

3.  Πιστοποιητικό ADR που να ισχύει μέχρι και την ημέρα των εξετάσεων
4.  
Μια φωτογραφία, τύπου διαβατηρίου
5.  Δίδακτρα & παράβολα
6.  Αίτηση Σχολής