Η ΣΧΟΛΗ ΠΕΙ ΔΡΕΜΕΤΣΙΚΑ πραγματοποιεί σεμινάρια Περιοδικής Κατάρτισης Οδηγών για την απόκτηση ΠΕΙ Γ΄ & Δ΄ χωρίς εξετάσεις.

Οι οδηγοί κάτοχοι άδειας οδήγησης κατηγορίας Γ΄, Γ+Ε ή Δ, Δ+Ε, προκειμένου να εξασκούν το επάγγελμα του οδηγού πρέπει να κατέχουν το ΠΕΙ (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας – Κωδ. 95 στην άδεια οδήγησης)

ΠΕΙ χωρίς εξετάσεις, με την παρακολούθηση μόνο του σεμιναρίου, αποκτούν οι οδηγοί που κατέχουν την άδεια οδήγησης Δ΄, Δ+Ε πριν από τις 10/09/2008 και Γ΄, Γ+Ε πριν από τις 10/09/2009, καθώς και αυτοί που έδωσαν την πρώτη φορά εξετάσεις και πραγματοποιούν ανανέωση ΠΕΙ μετά από 5 έτη.

Το ΠΕΙ ισχύει για 5 έτη και ανανεώνεται με την παρακολούθηση του σεμιναρίου περιοδικής κατάρτισης.

Η Σχολή μας αναλαμβάνει και τη διαδικασία έκδοσης νέου διπλώματος από τις αρμόδιες υπηρεσίες, με τον κωδικό 95 του Υπουργείου Μεταφορών, καθώς και την ανανέωση της άδειας οδήγησης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ


1.  Φωτοτυπία άδειας οδήγησης
2.  Φωτοτυπία ταυτότητας
3.  Αίτηση Σχολής